Det viser de siste tallene fra Norges Sjømatråd.

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 2 millioner kroner i august til en total eksportverdi på 44 millioner kroner. I august økte eksporten av fryst torsk, inkludert filet, med 39 millioner kroner til totalt 150 millioner kroner. Av den ferske torsken går 99 prosent til EU. Av den fryste fordeler det seg med 49 prosent på EU og 45 prosent på Kina.