20 000 døde fisk etter første utsett hos Gigante Salmon