I 2017 ble snøkrabbebåten «Senator» fra det latviske rederiet SIA North STAR Ltd oppbragt av Kystvakten, for ulovlig fangst av snøkrabbe øst av Svalbard.

Skipet hadde tillatelse fra EU til å drive fangst på snøkrabbe på Svalbards kontinentalsokkel, men ikke fra Norge, noe som førte til at både rederi og skipper ble tiltalt for ulovlig fangst.

Saken gikk helt til Høyesterett, som i mars 2023 slo fast at Norge har enerett på å fiske den bunnlevende arten på kontinentalsokkelen.

Men saken var ikke over da. Parallelt med de nasjonale rettsprosessene i Norge har rederiet ført en såkalt voldgiftssak mot Norge. Rederiet SIA North Star og dets eier, Peteris Pildegovics, klagde Norge inn for Det internasjonale senteret for løsning av investeringstvister (ICSID).

– Dette er den første saken av denne typen Norge har vært involvert i, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Fordi det latviske rederiet var fratatt muligheten til å drive fangst av snøkrabbe, krevde de fem milliarder kroner i erstatning for brudd på internasjonale handelsavtaler.

Like før jul i fjor kom dommen fra ICSID, som Fiskeridirektoratet på sine nettsider slår fast «går i Norges favør på alle punkter».

De forteller videre at Fiskeridirektoratet ved Analyseenheten ble i 2020 engasjert av Utenriksdepartementet (UD) for å dokumentere Norges sak.

– Analyseenheten i Vardø leverte i alt sju rapporter om aktiviteten til de fire fartøyene. Det sentrale i saken var hvor snøkrabben var høstet, om det var på norsk eller russisk kontinentalsokkel.