Ved inngangen til 2023 var vi i Kyst og Fjord klar over at året ville bli utfordrende på de fleste områder. Vi skulle «onboarde» et mer eller mindre hjemmesnekret avissystem til Polaris Medias skreddersydde søm. Det var en øvelse som alene krevde alle mann på dekk og vel så det. Parallelt måtte vi gjøre vår hovedoppgave, å levere dagferske nyheter fra kysten.

Ansvarlig redaktør/daglig leder Øystein Ingilæ.

Kyst og Fjords hverdag er svært variert og tidvis komplisert. Avisa skal være temperaturmåleren for fiskerinæringen og har samtidig påtatt seg å være lokalavisen for norske fiskere. Det er en ambisiøs oppgave for en landsens avis, ettersom fiskerinæringen dreier seg om vesentlig mer enn dagsfangster og priser.

Kyst og Fjord må hele tiden være helt på høyden med det som skjer innenfor norsk fiskeripolitikk. Det gjelder så vel på stortinget som ute i distriktene. Vi må også følge reguleringene som gjøres fra Fiskeridirektoratet tett, samt Sjøfartsdirektoratet og andre offentlige organer der beslutninger får konsekvenser for fiskerinæringen.

Politikk er et viktig arbeidsområde for Kyst og Fjord.

I 2023 var det spesielt jobben med Kvotemeldingen som fikk høy prioritet. Denne saken skapte stor debatt gjennom hele året, som ga en rekke gode artikler så og si hver eneste måned helt fram til den ble lansert.

For Kyst og Fjords lesere er nyanskaffelser og ombygginger av båter alltid viktig og ikke minst populært lesestoff. Derfor følger vi verftsnæringen langs kysten, fra Mandal i sør til Finnmark i nord. Dette er også viktig arbeidsområde for våre medierådgivere. Ved presentasjoner av nye fartøy selger medierådgiverne inn gratulasjonsannonser. Det har blitt en viktig del av inntektene for avisen.

Nye båter er blant de best leste sakene i Kyst og Fjord.

For at Kyst og Fjord ikke skal være en fagavis, prioriterer vi også en del kystkulturstoff. Spesielt med fokus på enkeltmennesker langs kysten. Ukentlig har vi en portrettaktig artikkel med vanlige mennesker som har en historie å fortelle. Dette er samtidig med på å gjøre Kyst og Fjord til en folkelig avis som gjør at leserne ikke nødvendigvis må være spesielt interessert i fiskerinæringen for å finne lesestoff.

Ungdom og kvinner langs kysten er også viktig for Kyst og Fjord. I en næring som har et stempel på å være forgubbet, forsøker vi å heise fram den yngre garde. Samtidig forsøker vi å holde et høyt fokus på kvinner i næringen. Det er med på å høyne kvaliteten på avisen samt bidra til at de tradisjonelle stemmene ikke overdøver vår dekning.

Ungdom og kvinner er viktig satsingsområde i dekningen av ei næring som har et ry på seg å være forgubbet.

Som lokalavis for fiskerne har vi vår nytt om navn-spalte som heter «Langs Kysten». Her fanger vi opp alle endringer i eiersammensetningen på båter. Vi får med oss alle nye fiskere som kommer inn i næringen – fra Møre til Finnmark. Denne spalten er basert på postlistene hos Fiskeridirektoratet og danner også grunnlaget for andre artikler.

I spalten «Langs Kysten» forsøker Kyst og Fjord å være lokalavis for fiskere langs hele kysten.

Hverdagen vi dekker er på et generelt grunnlag full av hverdagsdrama og fargerike mennesker. Tidvis blir det ekstra dramatisk, når en båt forliser eller utsettes for en ulykke. Da er den redaksjonelle policy at vi slipper alt vi har i nevene og forsøker å dekke saken umiddelbart – uansett når på døgnet det skjer.

Å dekke fiskerinæringen byr ofte på dramatiske dager.

Kommentarstoff er også viktig for Kyst og Fjord. Derfor prioriterer vi egenproduserte kommentarer hver eneste uke. Her er filosofien at når abonnenten vurderer å si opp, så skal en om ikke for annet enn kommentarene sin del fornye abonnementet.

Kommentar er prioritert stoff i avisa. I hver papirutgave har vi selvskrevne kommentarer.

Fiskeriavisa Kyst og Fjord har sin base i Kjøllefjord i Finnmark, men i dag er staben spredt rundt i landet, pluss at vi har en journalist som jobber ut fra Praha. Redaksjonen besto i 2023 av fire journalister inkludert redaktøren. Videre hadde vi tre ansatte på salgssiden, der en selgerne, eller medierådgiverne som det nå heter, kombinerte salg med administrativ ledelse, mens en jobbet 70 prosent stilling. Kyst og Fjord hadde også en egen grafiker.

Staben i Kyst og Fjord i 2023.

Her fikk vi en del endringer på slutten av året – etter at vi var i mål med onboradings-prosessen. En medierådgiver sluttet. Det ble veid opp med at vår medierådgiver i 70 prosent gikk opp til full stilling. Videre fikk vår grafiker som hadde passert 64 år, tilbud om gavepensjon og ble erstattet med ny teknologi. Fra oktober, parallelt med at vi lanserte vår nye nettavis, tok vi i bruk PMS sin robot-teknologi.

Dette har vært en ubetinget suksess.

Endringene gjorde at vi samtidig kunne utvide redaksjonen men en ny journalist ved inngangen til nytt år, slik at Kyst og Fjord vil kunne levere et enda bedre redaksjonelt produkt.

Omleggingen til en helt ny publiseringsplattform på nettet skjedde 10. oktober. Dette medførte store utfordringer for mange av våre abonnenter. Vi gikk over til Schibstedt speed-Id, noe som skapte mange problemer fordi vår gamle system gjerne var basert på telefonnumre og navn. Overgangen resulterte i at en betydelig andel av avisas betalende lesere mistet tilgangen til kystogfjord.no, noe vi har brukt store ressurser på å ordne opp. I dag er de fleste heldigvis hentet inn igjen, slik at vi ved utgangen av januar 2024 var større enn noen sinne. Så får vi bare svelge den sure piller i at opplagstallene for siste halvår pekte nedover, men heller glede oss over veksten vi får ved neste «varetelling».

 • Opplag: Samlet opplag papir/digitalt. Vi bruker de offisielle tallene fra MBL/LLA.

 • Utgiversted: Kjøllefjord

 • Daglige lesere totalt:

 • Daglige lesere på nett:

 • Daglige lesere på mobil:

 • Papirutgave: Onsdag

 • Redaksjonelle årsverk, antall per 31.12.2023: 4

 • Antall produserte sider: 1550

 • Fordeling stoff/annonser: 60/40

 • Antall lederartikler: 50

 • Antall leserinnlegg: 300

 • Antall refuserte leserinnlegg: 8

 • Antall gjestekommentarer: 5

 • Antall Kronikker: 55

 • Ansvarlig redaktør: Øystein Ingilæ

Spørsmål fra Polaris-stiftelsen

1. Redaktørens ansvar og plikter er fundamentet for pressens rolle i samfunnet. Redaktøransvaret er også lovfestet. Hva mener du er dine viktigste oppgaver som redaktør? Nevn kort tre punkter.

 • At vi etterlever både Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten og andre retningslinjer for god presseskikk.

 • At vi lar flest mulig stemmer slippe til i det offentlige ordskiftet, at vi har en god og variert kildebruk, og at vi er nøye med samtidig imøtegåelser, tilsvar og oppfølgingssaker.

 • At vi utøver vårt samfunnsoppdrag, både som vaktbikkje og heiagjeng der det behøves på en nøktern og troverdig måte.

2. De redaktørstyrte mediene er avhengig av tillit og troverdighet, og de må derfor verne om sin uavhengighet og integritet. Samtidig er de fleste journalister og redaktører samfunnsengasjerte mennesker. Hvilken policy har dere for medarbeideres engasjement på sosiale medier? Er det fritt frem for å uttrykke egne synspunkter og meninger om aktuelle og kontroversielle spørsmål?

Kyst og Fjords journalister har en innebygd alarmklokke i forhold til de etiske spillereglene og holder en lav profil i kontroversielle og aktuelle lokale spørsmål/diskusjoner på sosiale medier. Vi ønsker ikke at journalister sier ja til tillitsverv, i alle fall ikke politiske verv og helst ikke i foreningslivet.

3. Stadig mer stoff – både tekst og bilder – skapes av, eller har sitt opphav i, kunstig intelligens (KI). Hvordan påvirkes grunnleggende journalistiske prinsipper som kildekritikk, faktakontroll og åpenhet av KI? Hvordan kan vi sikre oss mot skjulte agendaer, unøyaktigheter og løgn generert av KI?

Redaksjonen har etter hvert startet fokusering på KI, og å holde kontroll med bruken. Hittil har vi brukt det til å lage såkalt «Oppsummert» - korte faktabokser til artiklene som tar ut kjernen i innholdet. Men uansett hva vi bruker KI til, skal det alltid være mennesker som kontrollerer og godkjenner innholdet som brukes. KI kommer til å bli stadig viktigere som faktabase og «assistent» i journalistikken, men desto viktigere er det å følge med og kontrollere innholdet for både journalister og redaktører.