I går tirsdag var det høring i Stortingets Energi- og miljøkomite, om forvaltningsplanene for norske havområder. Havforsker Geir Ottersen la ikke fingrene imellom.

– Det er nå mer enn 20 år siden den første forvaltningsplanen for Barentshavet kom. Vi hadde håpet på at det snart ble mer handling i planen, sa forsker Geir Ottersen, som presenterer HI sitt syn i stortingshøringen.

– Det er nå behov for å ta steget fra helhetlig forvaltningsplan, til reell, helhetlig havforvaltning, sa han.

– Mangler helhetlig plan

Havforskningsinstituttet (HI) kom med en tydelig tilbakemelding om stortingsmelding 21 i tirsdagens høring i Stortingets Energi- og miljøkomite. Havforskerne ser at det grundige kunnskapsgrunnlaget som HI selv har ledet arbeidet med, i stor grad viser igjen i stortingsmeldingen. Men de er skuffet over mangelen på en helhetlig plan.

– Vi mener det omfattende kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, åpner for en mer ambisiøs, helhetlig og integrert forvaltning enn det som er presentert i denne meldingen til Stortinget, sier Ottersen.

- Få spesifikke forslag

I sitt innspillsnotat kritiserer havforskerne mangel på en tverrfaglig plan mellom sektorene innenfor hvert havområde, og overordnet mellom områdene.

Havforskerne skriver også at det er få spesifikke forslag til hvordan gode intensjoner og miljømål skal oppnås.

- Kysten er en blindsone

Havforskerne påpeker at Norge, som medlem av FNs havpanel, har forpliktet seg til bærekraftig forvaltning av alle sine havområder innen 2025. Det inkluderer også kystområdene.

– Forvaltningsplanene dekker bare områdene utenfor grunnlinjen. Dermed er det uklart utfra Stortingsmeldingen hvordan regjeringen har tenkt å sikre bærekraftig forvaltning av kysten, sier Ottersen.

Les hele høringsinnspillet på Stortingets nettsider.