– Det er spesielt fiskebruket og turistnæringen jeg er opptatt av