- Fiskeridirektoratet har imøtekommet Fiskarlagets innspill om å øke kvoten i fisket etter hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter, melder Norges Fiskarlag, og fortsetter:

- Fiskeridirektøren har mandag besluttet å øke maksimalkvotetilleggene på hyse nord for 62°N for fartøy i lukket gruppe med hjemmelslengde under 11 meter.

Nye kvoteenheter for maksimalkvoter er som følger:

• Fartøy med største lengde under 11 meter: 160,9227 (4 000 % overregulering) • Fartøy med største lengde på eller over 11 meter: 82,4238 (2 000 % overregulering)

Med virkning fra i dag

Beslutningen har virkning fra og med mandag 4. mars.

- Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet den aktuelle saken fredag 1. mars og påpekte overfor Fiskeridirektoratet at det per uke 8 var 7 875 tonn igjen av gruppekvoten for fartøy i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde.

- Fisketakten har vært høyere i den minste kystfiskeflåten i år, sammenlignet med de siste årene, og Fiskarlaget er kjent med at enkeltfartøy nå er i kvotetaket.

Økt overregulering

Norges Fiskarlag tilrådde derfor en justering av reguleringsopplegget der overreguleringen økes for fartøy i lukket gruppe under 11 meter hjemmelslengde for å legge til rette for god utnyttelse av tildelt gruppekvote.

- Vi anbefalte en løsning som nå er bifalt fra direktoratet, skriver Fiskarlaget.