– Fra og med den 25. april er ikke lenger miljøsertifikatet aktivt, sier Tor Bjørklund Larsen i Norges Fiskarlag til VG.

Marine Stewardship Council

Merket til Marine Stewardship Council (MSC) er et miljømerke for fisk og sjømatprodukter som garanterer at produktet kommer fra bærekraftigBærekraftig: En måte å bruke ressurser på som ikke skader miljøet eller tømmer ressursene, slik at de kan vare lenge. fiske.

Aftonbladet skriver fredag at den svenske matvaregiganten ICA nå har bestemt seg for å slutte å selge reker som er fisket i disse farvannene.

Miljømerkingen brukes i markedsføring og det er ennå ikke kjent om noen norske dagligvarekjeder kommer til å gjøre som svenske ICA.

Endret beregningsgrunnlaget

Ifølge Larsen i Fiskarlaget mister rekefisket i Nordsjøen og Skagerrak merkingen fordi man har endret beregningsgrunnlaget for rekebestanden.

– De endret noen av de matematiske forutsetningene – blant annet når det gjaldt hvor gamle rekene er når de skifter kjønn, sier han til VG.

Reker begynner som kjent livet som gutter før de ender opp som jenter.

– Endringen ga et stort utslag på beregningen av biomassen Biomasse: Den totale mengden av levende materiale i et bestemt område, som for eksempel antall reker i havet.– altså mengden av reker i bestanden. Det er et utslag i regnearket og ikke i havet, men det gjorde at bestanden havnet under referansenivået for det man antar er trygt for at ikke reproduksjonenReproduksjon: Prosessen der levende organismer lager nye individer, eller avkom. kan bli skadet, sier Larsen i Fiskarlaget.

– Trenger ikke å ha dårlig samvittighet

Havner man under det nivået, mister man automatisk miljøsertifiseringen En offisiell godkjenning som viser at noe oppfyller bestemte miljøkrav. .

– Men norske rekefiskere trenger ikke å ha dårlig samvittighet. De har ikke fisket ned bestanden, sier Larsen.

Han mener endringen utelukkende skyldes måten man beregner størrelsen på bestanden.

– Har dette noen praktisk betydning for norske rekefiskere?

– Fisket kommer til å fortsette i henhold til kvotene som myndighetene har satt og forskernes anbefalinger. Men de kommer nå uten MSC-merket, og det kan hende at enkelte butikker vil kjøpe reker som er fisket andre steder, avslutter Larsen.

Biomassen under kritisk nivå

Forsker Guldborg Søvik hos Havforskningsinstituttet bekrefter at den nye modellen gir en lavere produktivitet.

– De bytter kjønn litt senere enn i den opprinnelige modellen. Det gjør at gytebiomassen – de kjønnsmodne hunnrekene – nå ligger under et kritisk lavt nivå.

– Nei, men den gamle modellen sa også at det er lite reker i sjøen uansett hvilket kjønn de har, sier Søvik til VG.