Når vi nå går inn i den siste uken av året, er det nok mange som i den stille uke vil gjøre seg tanker om hva det nye året skal bringe. Etter ti sammenhengende oppgangsår, står vi overfor en ny virkelighet. De viktigste kvotene for norske fiskere og produsenter, sild- og torsk, reduseres kraftig i 2024.

Historisk sett er en slik utvikling på ingen måter oppsiktsvekkende. Det som snarere er forunderlig er at høykonjunkturen fiskerinæringen har vært inne i, har vart så lenge.

Nå er vi på vei inn i normalen igjen. Fiskeri har aldri vært et sammenhengende Bonanza som vi har opplevd de siste årene. Det har alltid gått i bølger. Nå kommer det en periode som blir mer utfordrende med et lavere kvotenivå, men som kanskje er mer vanlig sett i den store sammenheng.

Prisene har samtidig kanskje vært på topp. Signaler fra markedet viser at eksportørene allerede stanger hodet i taket, samtidig som vi kan stå overfor ei sterkere kroneutvikling. Begge disse faktorer kan bidra til et lavere prisnivå – til tross for at kvantumet går ned.

Men dette trenger ikke være ensbetydende med krise, derfor skal vi på ingen måte svartmale situasjonen.

Det blir rett nok mindre penger i omløp neste år, men de aller fleste vil komme seg gjennom 2024.

I mellomtiden får vi bruke de siste dagene av året til ettertanke over det vi har tilbakelagt.

Med det ønsker vi alle våre lesere en riktig god julehøytid.