- Vi har truffet godt, dette har blitt veldig bra for oss