I skyggen av jubelen over den økonomiske veksten og ringvirkningene skapt av sjømatnæringen, løfter lokalpolitiker for MDG i Alta, Frode Lindal, en kritisk stemme til utviklingen. Mens alle de økonomiske tallene de siste årene har gått rett oppover, peker han på den solide bismaken av negative miljøkonsekvenser som følger med suksessen.

Havbruksnæringen representerer de desidert største verditallene, men veksten her kommer med en høy pris for miljøet. Den voldsomme ekspansjonen har nemlig opplevd stadige sykdomsutbruddene som har rammet næringen gjentatte ganger bare det siste året. Bakteriell nyresyke herjet i flere kommuner, mens gjellesykdommer tok tusenvis av fisk på Hitra. Dette legger seg inn i en rekke andre sykdommer som har vært med å prege oppdrettsfisken.

Det er derfor viktig å ta på alvor de utfordringene som følger i kjølvannet av denne økonomiske suksessen. Mens tallene vokser, må vi ikke ignorere skyggesidene – miljørisikoene og de potensielle konsekvensene for havets helse. Vi må for all del ikke miste fokuset som følge av økonomiske suksesser. Det kan i verste fall få konsekvenser som vi i dag ikke ser rekkevidden av. Vi er derfor her enige med MDG-politikeren. Vi skal ikke ubetinget glede oss over verdiskapningen når vi ennå ikke vet hva den endelige kostnaden ender opp i.