Det melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Selskapet oppdaget før helgen en skade i en av nøtene på lokaliteten Bakfjorden i Snefjord. Skaden ble oppdaget under en rutinekontroll av anlegget.

Omfanget av rømmingen vil bli nærmere klarlagt når fisken slaktes i midten av juni. Den aktuelle noten har oppdrettslaks på ca 4 kg størrelse. Fiskeridirektoratet følger opp saken.