— Vi ønsker først og fremst å takke alle utstillere og deltagere som gjenskapte næringens viktigste møteplass i digital form, sier daglig leder i Stiftelsen Nor-Fishing, Kristian Digre, stolt over teamet som har stått for gjennomføringa.

Korona

Den tradisjonelle fiskerimessa, som har vært arrangert hvert år siden 1960, ble i år avholdt digitalt, på grunn av koronapandemien. Etter at de tre messedagene var avsluttet, har folk fortsatt å strømme til «messelokalene», med over tusen nye seere inne på videopptakene. Opptakene er for øvrig gratis, og du finner dem her.

Avtalte møter

Digre mener messa, til tross sitt fysiske fravær, fortsatt oppfyller målet om å være markedsplass der aktører i næringa kan møtes. Statistikken viser at hver tiende person som besøkte messa avtalte et møte med en utstiller. Hver av de besøkende brukte i snitt over 40 minutter inne på den digitale messen.

To minutter på hvert stand

Totalt hadde messen 11 000 besøk fra 46 land i løpet av de tre messedagene. I tillegg rapporterer 15 prosent av de besøkende at de så messen sammen med flere andre. Nor-Fishing anslår følgelig at det reelle tallet til over 15 000 seere totalt.

- Vi må også berømme de mange utstillerne som hadde skapt interessante digitale oppføringer i messekatalogen. Enkelte hadde hundrevis av besøkende innom sin «digitale stand», og gjennomsnittstiden besøkende brukte på standene var 2 minutter, melder stiftelsen.

Totalt 46 land var representert, foruten Norge var flest fra Danmark, Sverige, Storbritannia, Spania og Tyskland.

222 utstillere fra 16 land

De besøkende så seg rundt i messekatalogen og fulgte direktestrømmen fra Brattøra i Trondheim. I messekatalogen var 222 utstillere fra 16 land representert – mens det var syv utstillere som hadde studiotid i direktestrømmen, og ti utstillere som kjørte videoreklamer i sendingen.