– Nussirs prosjekt har ikke livets rett slik det er planlagt i dag. Våre fjorder er ikke avfallsplasser, sier Leif Wasskog fra Alta, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Kobberselskapet i Kvalsund har fått opp plass en tiårs- avtale med et tysk selskap og vil dumpe gruveafallet fra kobbergruvene rett i sjøen.

- Helt uakseptabelt

– Det er totalt uakseptabelt å bruke en ren og levende fjord som avfallsplass for gruveindustrien, uansett hvilke samarbeidspartnere Nussir får inn. Vi kommer til å fortsette kampen for å stanse dette prosjektet, sier Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet i en pressemelding.

Dersom prosjektet realiseres, så vil de hvert eneste år slippes to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam rett ut i Repparfjorden. Ifølge Havforskningsinstituttet representerer fjorddeponiet en alvorlig kjemisk og fysisk forurensning av fjorden, og de miljøfaglige rådene var at Regjeringen ikke skulle tillate dette. Gruvedriften vil også ramme samisk naturgrunnlag og naturbaserte næringer slik som fiske og reindrift. Repparfjorden er en nasjonal laksefjord med gode bestander av torsk, sei, sild, hyse, kveite og flyndre og vandringsvei for villaksen i Repparfjordelva.

– Nussir kunne blitt en pionerbedrift i verdenssammenheng hvis de hadde funnet alternativ bruk av avfallsmassene, noe som er fullt mulig i dag, sier Leif Wasskog, leder i Naturvernforbundet i Finnmark.

Reagerer på kommunen

Han reagerer sterkt på Hammerfest kommunes positive holdning til prosjektet.

– Det ironiske er at Hammerfest kommune arbeider veldig bevisst for å skaffe midler til opprydding av Hammerfest havn, som er en av de mest forurensede havneområdene i landet. Samtidig ønsker de velkommen en gigantisk forurensing i annen del av kommunen. Forstå det den som kan, sier Wasskog.