Stig Winther i selskapet Pole Position varslet tidligere i høst at man arbeidet med å få i gang flyfrakt fra Evenes. Nå sier han til avisa Fremover at viktige spørsmål som for eksempel flytype og rullebanens lengde.

- Vi har operert med muligheten for å ta ned to store lastefly, Boeing 747 eller B777. Vi har nå fått bekreftet at begge disse flytypene viser seg å være innenfor mulighetsrommet. Alt avhengig av hvilken flytype og versjon, og hvordan vi rigger denne, skal vi kunne løfte et sted mellom 50 og 100 tonn fisk hver gang. Noen fly vil komme inn delvis lastet, fylle opp ledig kapasitet og gå til destinasjon, mens andre vil komme tom inn, fylle 100 tonn og gå til sluttdestinasjon, sier Winther til Fremover.

Nå gjenstår jobben med å få på plass folk og utstyr til å ta seg av bakkeoperasjonen på Evenes.

- Her jobber vi med å få ting på plass. Det handler blant annet om lasteutstyr. Jeg skal ikke undervurdere den jobben som gjenstår, men vi tror faktisk at det skal være fullt mulig å ha første last underveis i løpet av april. Vi har flyselskap på plass, og vi har kundene. De nordnorske leverandørene er selvsagt med. Det som nå gjenstår er i hovedsak rene norske forhold. Det må vi klare å fikse, sier Stig Winther til Fremover.

Bak prosjektet står lakseselskapene Cermaq, Nordlaks og Salaks, samt Narvik kommunes næringsutviklingsselskap Futurum.