- På tide å sette Norge på plass, sier Vladimir Sjirinovskij.

Onsdag ble den russiske tråleren «Sapfir 2» pågrepet for ulovlig dumping av fisk innenfor fiskevernsonen på Svalbard.

Mannskapet nektet å lystre da Kystvakten ba dem gå inn til Tromsø. Tråleren ble derfor slept inn til Tromsø.

Dette får både det russiske utenriksdepartementet og Sjirinovskij til å reagere.

Fredag leverte det russiske utenriksdepartementet en formell protest til den norske ambassadøren i Moskva. Her blir Kystvaktens handlinger beskrevet som uakseptable og provoserende.

I tillegg til den formelle protesten kommer altså nå Vladimir Sjirinovskij med sterke beskyldninger. Sjirinovskij, som er leder for det russiske liberaldemokratiske partiet, er kjent for sine populistiske og nasjonalistiske utspill.

I pressemeldingen sammenligner han den norske Kystvakten med somaliske pirater, og hevder at «Sapfir 2» drev lovlig fiske i internasjonalt farvann.

– En slik handling er uakseptabel, det er på tide å sette Norge på plass, skriver politikeren i pressemeldingen ifølge Barents Observer.

Skipperen på «Sapfir 2» var mandag i avhør hos Troms politidistrikt. Også maskinsjefen og overstyrmannen på tråleren skal avhøres.

– Vi forholder oss til etterforskningen av den straffbare handlingen, og tar ikke hensyn til klagen fra de russiske myndighetene, sier seksjonsleder ved etterforskningsseksjonen hos politiet, Morten Pettersen.

Mannskapet har status som siktet for ulovlig dumping av fisk, men Pettersen vil ikke si noe om hva som har kommet fram i avhørene før de er avsluttet.