Stig Kristian Nilsen, Alta kommune og selskapet Remss AS som har fått tilskudd til kjøp av fiskefartøy. Begge selskapene søkte om tilskudd i 2021 og har derfor blitt behandlet etter fjorårets regelverk for tilskuddsordningen for fiskebåter.

– Sametinget mener at det er viktig å støtte opp om førstegangsetablerere i fiskeriene og derfor er det flott å se at flere etablerer seg med eget fartøy for første gang, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Stig Kristian Nilsen

Fiskefartøyet Odin

Enkeltpersonforetaket Stig Kristian Nilsen, lokalisert på Kongshus, har fått 388 000 kroner til kjøp av fiskefartøyet Odin og redskaper. Kongshus er en del av Alta som er innenfor Sametingets virkeområde for næringstilskudd, noe som gjorde det mulig å gi tilskudd til selskapet.

- Båten Odin er Nilsens første fiskefartøy, melder Sametinget i en pressemelding.

Fiskefartøyet Onessa

Remss AS er et aksjeselskap i Kvalsund, Hammerfest kommune, som har mottatt 396 000 kroner til kjøp av fiskefartøyet Onessa og nye fiskeredskaper.

Selskapets største eier er Espen Larsen, med Roy-Magne Larsen som minoritetseier. Espen Larsen er nylig tatt opp i Fiskermanntallet og har ikke eid fiskebåt tidligere, og på bakgrunn av dette er kjøpet til selskapet blitt vurdert som en førstegangsinvestering.

Tilskuddene til sammen på 784.000 kroner, bevilges fra tilskuddsordningen: Tilskudd til primærnæringer, marine næringer.