Ifølge Råfisklagets ukerapport for forrige uke, er omsetningen inne i sin laveste periode hittil i år. Uke 30 var den første uka i år med en samlet omsetning for norske fartøyer under 100 millioner, skriver Råfisklaget.

Hysefisket gikk ned fra 600 til 390 tonn i forhold til uka før, og seifisket ble redusert fra 2 060 til 1 750 tonn. Av dette ble 1 200 tonn tatt på not, mens 350 var tatt på snurrevad og 110 tonn på juksa.

Kongekrabbefisket økte med 10 tonn i forhold til uka før, og endte på totalt 64 tonn til en verdi av 11,1 millioner kroner. 91 båter deltok i det regulerte krabbefisket, og 46 tonn av totalen ble omsatt til beste pris – et snitt på 208 kroner per kilo.

Lenger sør i landsdelen er fisket etter taskekrabbe økende, med en foreløpig topp i uke 29, da det ble landet 210 tonn krabbe. Forrige uke kom det på land 180 tonn, til en verdi av 2,2 millioner kroner. 120 tonn kom på land i Sør-Trøndelag, 50 tonn på Helgeland og 6 tonn i Nord-Trøndelag og Nordmøre.