Det nye området i Oslo dekker hele det indre havneområdet. - Det er ganske unikt med et fredningsområde «midt i byen». Det kunne knapt vært mer sentralt plassert, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Kari Grundvig.

Det er de to kommunene selv som har foreslått områdene som nå blir fredet. Som tidligere ønsker direktoratet at det er slik det skal foregå.

- Lokale krefter arbeider fram forslagene og lokalpolitikerne stiller seg bak, før vi tar det over i vår forskriftprosess, sier Grundvig.

Fiskeridirektoratet har hatt dialog med forslagsstillerne, organisasjoner og andre aktører samt gjennomført høring, før vedtaket om freding ble fattet.

- I Oslo har for eksempel Marinreparatørene vært inne i bildet og gjort mye, sier Grundvig.

Også i Eigersund er det nå kommet et nytt fredningsområde. Kart: Fiskeridirektoratet