- Når fiskerne kommer på land med den første fisken på nyåret, er vi klar til innsats, sier avdelingssjef Charles Ingebrigtsen i Norges Råfisklag.

Godt forberedt

Han framholder på råfisklagets nettside at de har brukt høsten til å forberede arbeidet.

-Nå har vi fått den endelige ordren fra Fiskeri- og næringsdepartementet, så nå det er bare å iverksette.

Råfisklaget har sammen med Mattilsynet og Nofima utarbeidet et tilsynsskjema som skal dokumentere bløgging, sløying, skader og kvalitetsfeil oppstått under fangst, handtering og lossing, utstyr og rutiner for fangstbehandling om bord samt handtering hos mottaker på land. Den nye kvalitetskontrollen kommer i tillegg til Mattilsynet sitt arbeid med mattrygghet.

– Det vil bli den største registrering av kvalitetsdata på fisk noensinne, sier Ingebrigtsen.

Åpen for tilbakemelding

- Vi tar gjerne imot spørsmål fra fiskere og fiskekjøpere som ønsker råd om fokus på kvalitet, sier Ingebrigtsen.

Han framholder at råfisklaget har ulike former for informasjonsmateriell som er tilgjengelig for næringsaktørene og vi hjelper gjerne den enkelte i gang med å rigge båt og bruk for kvalitetsfisk.

Ingebrigtsen understreker videre at Norges Råfisklag jobber kontinuerlig for å fremme kvaliteten på sjømat, og har gjennom flere tiår drevet med kvalitetsfremmende informasjons-, opplærings- og opplysningsarbeid til sjømatnæringen. Den nye kvalitetskontrollen kommer i tillegg til dette og er et resultat av den nye Fiskesalgslagsloven.