I en pressemelding fra Nergård fremgår det at 2015 var konsernets beste år i volum, med 145.000 tonn samlet råvarevolum. Driften var også den beste noensinne, med et driftsresultat på 260 millioner kroner.

Etter fradrag for finansposter var resultatet 204 millioner kroner, og etter betaling av 49 millioner i skatt endte Nergård opp med 155 millioner på bunnlinja i forhold til 2014 da tallet var 55 millioner.

Omsetningen var 2.393 millioner kroner. I pressemeldingen har konsernet ikke spesifisert hvor mye Nergård Havfiske bidro med i forhold til den øvrige virksomheten.

- En svak norsk krone, lavt rentenivå og lav oljepris har vært en viktig positiv faktorer for årsresultatet. På den andre siden har Nergård tapt store markeder som en følge av handelsrestriksjoner mot Russland og oljeprisutfordringer for Brasil og Nigeria. Kontinuerlig salgs- og markedsarbeid har ført til en sterk vekst på tross av markedsmessige utfordringer.