- 2018 var det første året turistfiskevirksomheter måtte rapportere fangst til Fiskeridirektoratet. Over 1000 bedrifter er nå registrert, og bedriftene rapporterer både hvor mange fisk som er fanget og hvor mye som er sluppet ut, forteller konstituert seksjonssjef Trond Ottemo ved reguleringsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

- Hittil i år er det fanget nesten 1 150 000 fisk.

Mest torsk og sei

Turistfiskebedriftene skal rapportere på fangst av fem arter: torsk, sei, kveite, steinbit og uer. Av disse fanges det mest torsk (581 000) og sei (532 000).

- Som forventet er det i nord fanget mest torsk, mens i sør dominerer sei blant de rapporteringspliktige artene, sier Ottemo.

Mye fisk settes ut igjen

Turistfiskebedriftene skal også rapportere hvor mye fisk som settes ut igjen. Det foreløpige tallmaterialet viser at totalt for de fem rapporteringspliktige artene er 36,8 prosent sluppet ut igjen. Godt over hver tredje torsk eller sei som fanges settes ut i sjøen igjen. For kveite er den tilsvarende andelen vel 42 prosent.

Totalt for 2018 var den totale utslippsprosenten over 41 prosent.

Minstemål

- Det kan være flere årsaker til at så mye fisk slippes ut igjen. Men det er grunn til å tro at minstemålsreguleringene er hovedårsaken. Flere fiskearter har et minstemål, det vil si at fisk under minstemålet skal slippes ut igjen hvis fisken er levedyktig, forklarer Ottemo.

Hva rapporterer den enkelte bedrift?

Fiskeridirektoratet har laget en oversikt over alle registrerte turistfiskevirksomheter, som også viser hvor mye fisk som er rapportert fanget og sluppet ut igjen ved enkelte bedrift.

Her kan du studere tallene selv:

Turistfiskebedriftene i 2019