Stig og Liv Meyer har gått til anskaffelse av 50-fotingen «Steinryggen» F- 8 –M, rapporterer Måsøy kommune på sin hjemmeside.

Båten som ligger ved kai i Havøysund og bærer det foreløpige navnet «Senja», skal utføre en del tilpasninger slik at den kan være i drift like etter påske.

«Ragnar M» F- 31 -M, er en nybygd 50 foting som er bygd på Island og tilhører Mathisen Fiskebåtrederi A/S.

Tirsdag var ordfører om bord i begge fartøy for å overrekke plankett med kommunevåpen, og ønsket «skitt fiske».

For øvrig er også «Andopsværingen» nylig solgt til Måøy og er i disse dagene på vei nordover.