Norges Fiskarlag drøftet fredag påbudet om sorteringsrist i rekefisket sør for 62N i Nordsjøen med Fiskaridirektoratet. Sammen er blant annet enighet om å teste sorteringsrist på 22 millimeter ved Jæren.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier på fiskarlagets hjemmeside at representantene fra Fiskarlaget fikk lagt fram næringens syn på en god måte knyttet til uroen for tap av stor reke på feltene utenfor Rogaland ved å bruke sorteringsrist med en spilavstand på 19 mm.

Møtet ble holdt hos Fiskeridirektoratet i Bergen og representanter for direktoratet uttrykte forståelse for at fiskerne er opptatt av dette spørsmålet. Mange av fiskerne i dette området har i flere år benyttet sorteringsrist med spilavstand på 22 mm for nettopp å få tak i den store reka, spesielt i gytetiden nå på vinteren. Både vi i næringen og Fiskeridirektoratet er imidlertid enig om at kunnskapen omkring reketap med en spilavstand på 19 mm burde vært bedre, selv om det tidligere er gjort noen få forsøk rundt dette.

-Vi kom derfor fram til enighet med Fiskeridirektoratet om at vi så snart som mulig skal få iverksatt utprøving av rist i rekefisket med spilavstand på 22 mm, og sammenligne dette med 19 mm i området utenfor Jæren, samt også se på mulige andre tekniske sider ved rista, sier Jørgensen.