Hovedredningssentralen Nord-Norge (HRS NN) fikk melding om den savnede seilbåten lørdag 3. september klokken 1830. Seilbåten forlot Tromsø fredag 25.august, og det var forventet at den skulle være fremme 30. eller 31. august. Den siste observasjonen som ble gjort, var 65 NM (98 km) nordvest av Tromsø 27. august i 05-tiden, skriver Hovedredningssentralen i en pressemelding.

Omfattende søk

HRS NN har iverksatt flere tiltak i søket etter båten. Bodø radio har kontaktet fartøyer i det aktuelle området for å få dem til å melde inn observasjoner og holde skarp utkikk. Sysselmannens fartøy Polarsyssel er på forskingstokt på vestkysten av Svalbard og er informert om situasjonen. Havner på fastlandet blir også kontrollert.

Mulige nødhavner på Bjørnøya er sjekket ut med fly, uten at det er gjort funn, KV Harstad har gått gjennom det aktuelle området fra Bjørnøya mot Tromsø, uten funn. Kystverkets overvåkingsfly har søkt i området mellom fastlandet og Bjørnøya hele søndag, og Forsvarets Orion-fly kan bli satt inn.

Sjekket havnene

Videre har Troms politidistrikt sjekket flere havner for å avklare om båten kan ha søkt til land igjen, men det er ikke gjort funn. Finnmark politidistrikt vil gjøre det samme vest i Finnmark.

En observasjon av en seilbåt som kunne svare til beskrivelsen av «Argo»,i nærheten av Ringvassøy i Troms, ble undersøkt, men denne båten er så langt ikke lokalisert.