- Tidligere økonomiske kriser har vist oss hvor viktig kredittforsikring av handelen ut til markedet er. Vi er derfor glad for at næringsminister Iselin Nybø og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen nå bidrar til at GIEK kan gi eksportkredittforsikring til flere land, framholder Sjømat Norge i en kommentar til ordningen.

Les også: Vil tilby eksportkreditt til flere land

Kan være avgjørende

Den utvidede kredittordningen kan få helt avgjørende betydning for opprettholdelse av aktiviteten langs kysten.

- Dette er et svært målrettet og effektivt tiltak fra regjeringen, sier Sverre Johansen som er direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

- Dette er et svært målrettet og effektivt tiltak fra regjeringen. For hele den nasjonale verdikjeden knyttet til sjømatnæringen er det helt avgjørende at vi opprettholder flyten i eksporten, til så mange markeder som mulig. Dette er et viktig tiltak for å unngå at handelen blir unødvendig svekket, sier Sverre Johansen som er direktør for industri og handel i Sjømat Norge.

Sjømat Norge framholder at de har tatt opp behovet for å gi GIEK denne muligheten, både i samtaler med regjeringen og GIEK. Sverre Johansen framholder at det samtidig er behov for å sikre at GIEK har tilstrekkelige rammer til å skape trygghet for eksporten framover.

Åpner nye muligheter

Sjømatnæringen er fra før en stor bruker av kortsiktige kredittforsikringer for å dekke risiko mot utenlandske kunder. I en normalsituasjon er dette et tilbud som dekkes av kommersielle aktører i forsikringsmarkedet.

De normale statsstøtteregelverket hindrer imidlertid myndighetene å gi kortsiktig kredittforsikring i handelen til EU, EFTA, USA, Australia, New Zealand, Canada og Japan. Men som en direktefølge av koronakrisen har det blitt gjort endringer her, samt i EU og ESAs retningslinjer for statlige engasjement i kortsiktige kreditter. Dermed har Norge ved GIEK mulighet til å tilby kortsiktig eksportkredittforsikring til flere land enn i en normalsituasjon.

De midlertidige endringene sørger derfor for at myndighetene kan tilby kortsiktig kredittforsikring eller reforsikring til land som har såkalt ikke-markedsmessig risiko.