Det viser en gjennomgang av 8000 prøver, utført av Havforskningsinstituttet.

– Vi har undersøkt forekomsten av bromerte flammehemmere i drøyt 8000 prøver tatt mellom 2005 og 2017, sier Ole Jakob Nøstbakken, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI) i en artikkel på instituttets hjemmesider.

Bromerte flammehemmere er kjemikalier som er tilsatt tekstiler og andre ting vi omgir oss med, og som til slutt frigis og havner i naturen.

Som forventet fant forskerne at feit fisk inneholder mer bromerte flammehemmere enn mager fisk. Mange bromerte flammehemmere regnes som organiske miljøgifter. I verste fall kan stoffene blant annet påvirke hvordan skjoldbruskkjertelen fungerer og hjerneutviklingen hos barn.

Dette gjør at matmyndigheter overvåker nivåene av stoffene i mat. Fisk er bare en av kildene hvor disse stoffene kan hope seg opp. I tillegg omgir vi oss med denne miljøgiften i støv og andre kilder på land.

– Nivåene av bromerte flammehemmere i fisk alene utgjør ikke noen risiko for mennesker ved normalt inntak. Men variasjoner i ulike arter, og konsum av disse, bør tas med i fremtidige risikovurderinger, sier Nøstbakken.