Med 80 millioner kroner i omsetning, ble det likevel omsatt fisk for to millioner kroner mer enn for samme uke i 2010. Utenlandske fiskebåter stod for salg av fisk for fem millioner kroner, mens de norske båtene omsatte for 75 millioner kroner.

For første gang på ganske lenge var det torsken som stod for den største verdien i alle landingene. Det ble omsatt 1.700 tonn torsk med en verdi på 21,7 mill. kr. Av dette var 1000 tonn levert frossent (14,3 mill kr).

Hysa følger deretter med en verdi på 16,6 mill kroner og et kvantum på 2.200 tonn. Av dette var 1.500 tonn (11,7 mill kroner) leveranser av fryst hyse. Bak de to store måtte vi langt ned for å finne neste på lista verdimessig, som var seien med 9,0 mill kroner fra et kvantum på 1.140 tonn (350 tonn fryst/3,4 mill kroner). Deretter fulgte reka med ca 460 tonn og verdi 8,4 mill kroner. Så, på 5. plass, fulgte breiflabben med 218 tonn/4,4 mill kroner, etterfulgt av kongekrabbe med 44 tonn (3,9 mill kr).