- Det skjer ikke noen lageroppbygging av hvitfisk i Norge. Fisken går ut, fastslo senioranalytiker Kyrre Dale i Nordea Bank i et foredrag på generalforsamlinga i Aalesunds Rederiforening fredag, melder fiskebat.no.

Dale uttrykte håp om prisoppgang for sei og torsk neste år, og fortsatt brukbar pris for hyse, som har vært den store prisvinneren i år.

Dale gikk også grundig gjennom situasjonen i pelagisk sektor og trakk blant annet fram følgende:

Konkurransesituasjonen:

• EU i større grad enn før selvforsynt med sildefilet

• Stillehavssild til Afrika

• Lavt priset sild og makrell fra Island og Færøyene går inn i Øst-Europa og Afrika

Konflikt om deling av fellesbestander i Nordøst-Atlanteren:

• Forstyrrer markedssituasjonen

• Norge setter ikke lenger prisen

• Kvantumet er ikke definert - usikkerhet