Volumet er på samme nivå som i fjor, mens verdien økte med 47 millioner kroner eller 17 prosent, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

- Det har vært noe økning i gjennomsnittlig eksportpris til flere markeder både i Europa og i Afrika, sier Frank Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd.

Polen, Litauen og Tyskland var de viktigste markedene for sild i januar.

Norge eksporterte 26 500 tonn makrell til en verdi av 439 millioner kroner. Volumet økte med 17 prosent, mens verdien økte med 68 millioner kroner, eller 18 prosent.

Sør-Korea, Kina og Japan var største mottaker av makrell i januar.

- Gjennomsnittsprisen på eksporten har vært relativt stabil, men det har vært noe prisendringer til ulike markeder. Prisendringer til ulike land skyldes delvis endrede produktsammensetning.

Sør-Korea, Kina og Japan var største mottakere av makrell i januar, og disse markedene har også vært de som har tatt imot den største delen av økningen i eksporten, sier Isaksen, sjefanalytiker i Norges sjømatråd.