I Øst-Finnmark ble det landet for 16,0 mill kroner, herav 89 tonn kongekrabbe verdt 7,6 mill kroner, 520 tonn hyse/3,6 mill kroner og 210 tonn torsk hvor verdien var 2,1 mill kroner. Reduksjon for samtlige av disse, på hysa var det igjen ei dreining mot større andel linehyse og reduksjon på snurrevad, men inneværende uke har det som nevnt vært ei avtrapping i fløytlinefisket og omlegging til botnlina, melder Norges Råfisklag.

Mye sei

I Vest-Finnmark ble det landet ferske fangede havprodukter for 10,7 mill kroner, av det sei 630 tonn og 4,0 mill kroner, torsk 250 tonn/2,3 mill kroner, hyse 290 tonn/1,9 mill kroner og kongekrabbe 24 tonn/1,8 mill kroner.

I Troms utgjorde landingene av fersk råstoff 5,7 mill kroner, av dette var 420 tonn sei/2,5 mill kroner, 24 tonn reke/0,9 mill kroner.

I Vesterålen var de ferske landingene til en verdi av 3,0 mill kroner, herav 120 tonn hyse/1,0 mill kroner.

Leppefisk

I Lofoten ble det landet for 4,9 mill kroner, 140 tonn torsk/1,4 mill kroner, 150 tonn sei/1,1 mill kroner og vel 100 tonn hyse/0,7 mill kroner.

På strekningen fra Helgeland til Nordmøre utgjorde de ferske landingene 6,9 mill kroner, der leppefisken var størst i verdi (6.700 kgverdt 2,4 mill kroner), deretter taskekrabbe med 158 tonn og 1,4 mill kroner, og breiflabb som viktigste arter, sistnevnte med 47 tonn og 0,9 mill kroner.