Daniel A. Øien

Fiskeri- og Kystepartementet har besluttet om fordeling av tilleggskvantum til fartøy i åpen gruppe i Finnmark, Nord-Troms og kommuner i Troms og Nordland som omfattes av det geografiske virkeområdet til Sametingets søkerbaserte tilskuddsordning.

- Alle fartøy i åpen gruppe som omfattes av ordningen får nå en reell økning av fiskemulighetene sammenlignet med fartøy utenfor det geografiske virkeområdet. Uavhengig av fartøylengde får alle fartøy et tillegg på seks tonn, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Det betyr at fisket i disse områdene starter opp igjen etter stoppen 5. mai.

Kvotetildelingen kommer i tillegg til de 567 tonn som tildeles åpen gruppe fra refordelte tredjelandskvantum.