Næringsråd Arve Knutsen i Nordland har invitert Anders Skogheim fra Steigen til Bodø. I høst kjøte han seg ny sjark til 3,2 millioner.

Han har fem ganger søkt om og fått avslag på rekrutteringskvote, en ordning som skal bidra til å rekruttere unge fiskere inn i næringen. Begrunnelsen fra Fiskeridirektoratet er at 25-åringen mangler lærlingetiden om bord på fiskebåt. Han har eksamen fra fiskerifagskolen, skriver Avisa Nordland.

- Situasjonen er egentlig fortvilet. Å kjøpe torskekvote er for kostbart, sa den 25 år gamle fiskeren til Avisa Nordland i november.

Tirsdag kveld var hans tilfelle tema i interpellasjonen i fylkestinget fra Ingeborg Steinholt (Rødt).

- Hva vil fylkesråden gjøre for at avslaget i denne saken blir omgjort? Synes fylkesråden Fiskeridirektoratets avslag i denne saken er i tråd med Nordland fylkeskommunes målsetting om å skape arbeidsplasser og styrke bosettinga i distriktene, spurte Steinholt.

- Fylkeskommunen kan ikke bidra til å omgjøre en beslutning i Fiskeridirektoratet, svarte Knutsen som lovet å sette fiskeripolitikk på dagsorden i fylkestingsmøtet i februar neste år.

Må diskutere

Også Steinar Friis (Sp) mener fylkeskommunen bør se på kriterier for tildeling av rekrutteringskvoter.

- Vi bør ikke gå inn i en enkelt sak. Det er tross alt 30 som har fått avslag. Men vi kan diskutere hvordan ordningen fungerer, mente Friis ifølge Avisa Nordland.