Eksporten av saltfisk, inkludert filet, falt med 177 millioner kroner første halvår eller 22 % til en total eksportverdi på 627 millioner kroner. 572 millioner kroner av dette er torsk.

Eksporten av fersk torsk fra fiskeri, inkludert filet, falt med 26 millioner kroner eller 4 % til en total eksportverdi på 620 millioner kroner første halvår. For fryst torsk inkludert filet var det en økning på 80 millioner kroner, eller 11 % til en total eksportverdi på 776 millioner kroner, melder Norges Sjømatråd.