Det sier leder Tommy Pettersen i Vest-Finnmark kystfiskarlag.

- Det er jo ganske utrolig at det FrP-ledede departementet med Nesvik i spissen gikk ut med brask og bram før valget med et utvetydig løfte om å slippe fiskerne i vestfylket inn i det kvoteregulerte krabbefisket, for så å rømme fra sine løfter med begrunnelse at man må bruke 2020 til å se på konsekvensene av det man har foreslått. Konsekvenser som er utredet en rekke ganger før under FrP-minister Per Sandberg og FrP-statssekretær Ronny Berg.

- Hva nåværende statssekretær Roy Angelvik ikke har fått med seg opp gjennom årene angående saken kan man bare lure på. Han har i denne saken vært mer opptatt av å følge Høyre i Troms og Finnmark sitt vedtak som er bygd opp på feil og fordommer, ikke fakta! Noen sentrale i Fremskrittspartiet må jo fortelle sine partifeller Nesvik og Angelvik hvor ødeleggende de framstår for partiet sitt i denne saken og hvilket bidrag de har ytt til ytterligere politikerforakt.

- Dette er bare et ytterligere bevis på det jeg hele tiden har hevdet om Nesviks engasjement, nemlig at det eneste har bryr seg om er oppdrettsnæringen og trålrederiene. Slike «små saker» som dette bryr han seg ikke om. Han hadde passet bedre i Høyre enn i FrP, sier en svært frustrert styreleder i Vest-Finnmark Kystfiskarlag (VFK), Tommy Pettersen.

- Det er klart både vi i VFK og fiskerne i vestfylket er forbannet over hvor nederdrektig Nesvik har opptrådt i denne saken. Det framstår jo nå tydelig at man bevisst har brukt denne saken for å sanke stemmer før kommunevalget i det folketunge vestfylket, for deretter å rømme fra sine løfter, endatil med tåpelige begrunnelser! Man kan jo spørre om hvor dum man tror folk er som ikke gjennomskuer det bedrag både Nesvik og regjeringen har begått i denne saken. Jeg håper inderlig at fiskerne og befolkningen spesielt i vestfylket stiller den godeste Nesvik og regjeringen som helhet til veggs og forteller hva de synes om opptredenen i denne saken.

- Hadde Nesvik gjort jobben sin og fulgt opp sitt egen forslag hadde han banket gjennom denne saken. Men denne saken er atter et bevis på at man bryr seg ikke om folk som blir rammet av regjeringens beslutninger. Det ser jo heller ikke ut til at man lenger har skamvett i FRP, tordner VFKstyrelederen som selv tidligere har hatt verv i FrP og førøvrig aldri stemt på noe annet parti siden han fikk stemmerett.

- Jeg hadde stor tro på at vi hadde fått inn folk med «hau» i FrP under Per Sandberg og Ronny Berg sin tid i departementet. De hadde en evne til å sette seg inn i saker før de tok en avgjørelse. Men de som sitter der i dag viser en helt annen side! Han gir FrP sjansen til å vis sitt gamle «jeg». Skjer det ikke noen forbedring innen ett år, kan partiet seile videre uten min medvirkning og stemme, framholder Pettersen.

- Jeg ser at lederen i Finnmark FrP, Odd Eilert Persen, er sterkt kritisk til sine egne og hevder at regjeringen «river ned Finnmark», bl.a. med henvisning til beslutningen om å si nei til krabbe til fiskerne i vest. Der er jeg helt på linje med Persen. I de 5 vestligste kommunene har man hatt en dramatisk nedgang i kystflåten over de senere år, det nærmer seg en halvering, mens man i østfylket har hatt en formidabel flåteøkning, i vesentlig grad som følge av tilgang til krabbekvoter. I vest kan vi derfor bokstavelig talt slutte oss til fylkesleder Persens kritiske formulering overfor sine partifeller i Storting og regjering om at «båten synker med FrP til rors», avslutter en rasende Tommy Pettersen.