Eksporten av sild økte med 122 millioner kroner eller 207 prosent i august til en samlet verdi av 181 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert sild for 2,6 milliarder kroner som er en økning på 122 millioner kroner eller 5 prosent. Russland og Tyskland er de største markedene for sild.

Makrelleksporten falt i august med 14,4 millioner kroner til totalt 64,4 millioner kroner. Hittil i år er veksten for makrell på 341 millioner kroner til totalt 1,2 milliarder kroner. For makrell er det Russland og Kina som er de viktigste markedene.