Sørvær er nå vestligste lokasjon hvor det er funnet oljeskadet fugl.

- Det ble observert 8-10 oljeskadede krykkjer i Sørvær havn på Sørøya i formiddag. Kystvakfartøyet KV Harstad ble dirigert til Sørvær, der de har søkt etter oljeskadet fugl og olje på sjø. De har ikke observert noe unormalt. Det er stor tetthet av krykkjer i området, skriver Kystverket.

KV Harstad er nå dimittert, og har fortsatt sitt opprinnelige oppdrag. Det samme har det statlige innleide slepefartøyet Far Sabre, som har søkt etter oljeskadet fugl i Langfjorden, Gunnarsnes på Rolvsøya.

Kystverkets overvåkningsfly, LN-KYV, har søkt i deler av området, men dette er ikke ferdigsøkt. Foreløpig er det ikke gjort noen observasjoner som ser unormale ut. Hovedredningssentralen Nord-Norge har overtatt kommandokontroll for flyet, på grunn av bistandsbehov i forbindelse med snøras i Troms.

Det er observert både praktærfugl, ærfugl, teist og måkefugler med olje i fjærdrakten. Det er funnet én død praktærfugl på Gunnarsnes på Rolvsøya. Oljeforurenset fjær er sendt til oljeanalyse hos SINTEF, men er ennå ikke mottatt i Trondheim.

Skipstrafikken som har vært i området fra 25. mars til 4. april vil bli kartlagt. Det er fortsatt ikke kjent hva som er kilden til forurensingen, og heller ikke hvilken oljetype det er snakk om.

- Vi ber folk langs Finnmarkskysten varsle 110-sentralen dersom man ser sjøfugl med oljeskade, sier vaktleder i Kystverkets beredskapsvakt, Steinar Gyltnes.