-Vi er svært glad for at Stine har takket ja til stillingen som fagsjef næringspolitikk. Stine har lang politisk erfaring som ordfører og har et stort engasjement for sjømatnæringa. Hun vil tilføre organisasjonen viktig kompetanse, og vil uten tvil styrke staben i nord, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Akselsen skal jobbe med næringspolitiske spørsmål for sjømatnæringa generelt og fiskeindustrien spesielt. I tillegg vil hun få ansvar for kompetanse og rekruttering.

-Sjømatnæringa er utrolig spennende, og har enorm betydning for kysten. Jeg ser fram til å jobbe med å utvikle rammebetingelsene for næringa, sier Stine Akselsen.

Stine Akselsen har vært ordfører i Lebesby kommune siden 2010, og tiltrer stillingen i Sjømat Norge etter kommunevalget høsten 2019. Akselsen har utdannelse fra Universitetet i Tromsø som førskolelærer og innen pedagogikk, prosjektledelse og entreprenørskap og næringsutvikling.

Større ansvar

Sjømatnæringen har alltid vært viktig for Nord-Norge. De siste årene har næringen fått større oppmerksomhet og nye utfordringer, og dette er noe Sjømat Norge må følge opp.

– Sjømat skaper store verdier, ringvirkningene blir større og fremtidsanalysene sier tydelig at sjømatnæringa kommer til å bli enda viktigere. Vi må være i forkant og informere, skape engasjement og møte interessene som er der på en best mulig måte, sier Ystmark.

Sjømat Norge har det siste året jobbet med prosjektet Blått Taktskifte, som handler om hvordan en kan doble sjømatnæringens innen 2030.

– Når produksjonen skal opp trenger vi flere folk – også i Sjømat Norge. Vi har nylig styrket kommunikasjonsstaben, og med Akselsen på plass i Tromsø vil Sjømat Norge i større grad møte utfordringene, sier Ystmark.

Sjømat Norge er en landsomfattende næringspolitisk arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO. Sjømat Norge organiserer mer enn 600 medlemsbedrifter med over 14 000 ansatte. Det har de siste årene vært en stor vekst i medlemsmassen. Sjømat Norge styrker derfor staben slik at vi fortsatt skal gi medlemmene våre et godt tilbud.