Politiet mener en mann i 40-årene og en i 50-årene har hatt sentrale posisjoner i organiseringen av den ulovlige fangsten, transporten og salget av kongekrabbe. Begge har adresse Båtsfjord.

Mannen i 50-årene har tidligere arbeidet for et transportselskap, mens mannen i 40-årene har flere roller i næringslivet knyttet til reiselivsvirksomhet.

Indre Finnmark tingrett ga politiet medhold i påstanden om 4 ukers varetektsfengsling for de to, og skriver i kjennelsen:

«Det er grunn til å mistenke at flere er involvert, i det Politiet i Finnmark siden august 2019 har etterforsket flere personer over hele landet for grovt heleri. Kriminaliteten mistenkes å være begått som et ledd i virksomheten til en kriminell gruppe, som fremstår som et nettverk som driver fangst, lagring, transport og omsetning av ulovlig fanget kongekrabbe. Påtalemyndigheten opplyser at det i den videre etterforskningen vil være behov for avhør av andre involverte og av vitner. Retten anser dermed at det foreligger reell og konkret mulighet og sannsynlighetsovervekt, for at siktede vil forsøke å påvirke andre involverte og vitner i sakskomplekset.»

Ifølge kjennelsene fra Indre Finnmark tingrett har de to ikke forklart seg for politiet ennå. De avga heller ingen forklaring under fengslingsmøtet. Begge de to nekter straffeskyld.

Alle som ble pågrepet i politiets aksjon tidligere i uka er avhørt, men ifølge politiet har ingen av dem tilstått forholdene de er siktet for.