Råfisklagets omsetning nådde hele 369,2 mill kroner i uke 6 i år, herav var det 350,3 mill kroner etter landinger fra norske båter, melder Norges Råfisklag.

Sistnevnte var satt sammen av 285,1 mill kroner etter leveranser av ferskt råstoff og 65,2 mill kroner fryst. Videre var det 18,9 mill kroner etter landing fra utenlandske båter, der 1.440 tonn fryst torsk utgjorde 16,1 mill kroner. Her var det landing av fryst filet fra ett grønlandsk fartøy, og for øvrig fryst fisk fra 3 russiske; en autoliner og to trålere. Ukeomsetningen var bedre enn tilsvarende uke i fjor som endte på 318,3 mill kroner, da norske landinger utgjorde 259,4 mill kroner fordelt på 200,5 mill kroner fersk og altså 58,9 mill kroner fryst.

- Vi er dermed på nivå med fjoråret når vi summerer omsetningen pr uke 6, heter det i rapporten.

Bak tallene har fiskerne hatt en periode på 10-12 dager med gode værforhold både i uke 5 og uke 6. Det har gitt forventet økte leveranser. Og det meste dreier seg om torsken, som i ferskkvantum endte på 15.140 tonn i uke 6, suverent beste uke så langt i år. Tabellene nedenfor viser at hovedtyngden av dette kvantumet var levert i Vesterålen og Troms, med snurrevad og garn som viktigste redskap. Ukeomsetninga ble nesten doblet sammenlignet med uke 5 (8.400 tonn), som også var langt høyere i kvantum enn januar-ukene som på det beste nådde 3.000 tonn. Uke 6 i år var også første uke med høyere kvantum enn tilsvarende uke i fjor (11.730 tonn). Totalkvantumet fersk torsk er pr uke 6 i år 32.620 tonn, mot 35.390 tonn til samme tid i fjor.

Klikk på tabellen for å se fordelingen.

Uke 6