– Tyver har rett og slett skrudd ned hele panelet og klipt kablene, forteller en oppgitt regiondirektør i Kystverket Troms og Finnmark, Jan Morten Hansen i en melding på Kystverkets nettsider.

Fyrlykta Karken er del navigasjonshjelpen for sjøfarende, og inngår i merkingen for leia mellom Loppa og Sørøysundet i Finnmark. Lykta er et viktig sjømerke for trafikken mellom Hammerfest, Hasvik, hele Sørøya og Loppa. På ett år skjer det om lag 4300 passeringer forbi den.

Kystverkets fartøy OV Bøkfjord sjekket opp lykta senest i desember, og da var alt i orden. Installasjonen skal ellers ikke ha trengt tilsyn på lenge. Tyveriet må ha skjedd i løpet av den siste måneden.

– Tyveri og hærverk på slike navigasjonsinstallasjoner er heldigvis ikke noe vi opplever ofte. Det er trist at noen stjeler utstyr som vi bruker til å forebygge ulykker til sjøs, sier Hansen.

– Jeg håper vedkommende kjenner på at dette kanskje ikke var det riktige å gjøre. Kystverkets solcellepaneler er for øvrig spesial-tilpasset til Kystverkets installasjoner. De er ikke av en type med høy effekt, så det vil ikke være et lønnsomt tyveritokt å stjele Kystverkets solceller, bemerker han.

Konsekvensen av handlingen er at sjøtrafikken må klare seg uten dette sjømerket ei stund fremover. Og det i den mørkeste tida på året. Tyveriet vil bli anmeldt. Kystverket kjenner ikke til at det skal ha skjedd en hendelse eller ulykke som følge av at lykta er slukket.

Kystverket eier og drifter rundt 21 000 sjømerker med og uten lys langs norskekysten. De er satt opp for å veilede sjøfarende til å ta gode, trygge valg når de ferdes i leia. Vi tar i bruk stadig mer solcellepanel og gode batteripakker for at oppetiden skal være stabil, og for at strømforsyningen skal være miljøvennlig og kreve minst mulig inngrep i naturen. Solcelledrift erstatter både dieselaggregat på fyr og sjøkabler som strømtilførsel. Fyrlykter av den typen som står på Karken, er det 2000 av langs kysten vår.

Kystverkets tilsynslag som opererer området fra russergrensen i nordøst og sør til Harstad må nå skaffe nytt solcellepanel og nye låser. Lykta skal ellers skiftes til et nytt type sjømerke - Litus mini – i forbindelse med at Kystverkets installasjoner går over til internasjonal IALA-standard i 2022.

Bare stativet sto igjen etter at tyvene hadde hentet seg strømforsyning. Foto: Kystverket