I går gjennomførte Europautredningen, Fritt Ord og Tromsø bibliotek og byarkiv åpent møte under tittelen: «Utenfor og uberørt? EU og norsk fiskeripolitikk».

Viktigste marked

Et viktig tema for møtet var at under dagens ordning er ikke Norge med i EUs felles fiskeripolitikk. Samtidig er EU det største markedet for norsk fisk, og norsk fiskeripolitikk er påvirket av forholdet til EU på en rekke forskjellige måter. I denne sammenheng ble det reist spørsmål om virkningene av Norges avtaler med EU på dette området.

La fram rapport

Torben Foss som er leder i Europautredningen la samtidig fram rapporten «Analyse av Norges avtaler og samarbeid med EU på fiskeriområdet». Videre deltok Petter Holm (Universitet i Tromsø), Svein Ove Haugland (Norges Råfisklag) og Egil Sundheim (Eksportutvalget for fisk)

Møteleder var Liv Monica Stubholt.

Regjeringsnedsatt

Europautredningen er for øvrig et regjeringsnedsatt, uavhengig, forskningsbasert, bredt sammensatt utvalg som skal utrede virkningene av Norges avtaler med EU. Utvalget vil gjennomføre sin samling i Tromsø til og med i dag.