Havfiskernes organisasjon Fiskebåt skrev 16. oktober et brev til Forsvarsdepartementet med kritikk av helikopterforsinkelsen, samt at helikoptrene som har kommet er satt på bakken.

Av svaret fra departementet fremgår det at det ennå vil ta tid før helikopterberedskapen i Kystvakta er der den skal være. I svaret fra Forsvarsdepartementet blir det vist til at vedlikeholdet av de helikoptrene som er levert har vist seg å være større enn først forventet. Nå er det satt av 700 millioner kroner ekstra til å skaffe reservedeler, heter det i brevet.

"Endelige leveranser, inkludert oppgraderinger av de seks første helikoptrene, er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2022. Operativ kapasitet vil gradvis bygges opp i de nærmeste årene noe som vil forbedre beredskapen og tilstedeværelse på kystvaktfartøyene" skriver Forsvarsdepartementet i sitt svar.

Departementet avslutter med å love at alt blir så meget bedre på litt sikt:

"Rapporter fra operativt personell tilsier at NH90 helikoptrene er meget kapable og vil tilføre Forsvaret en betydelig kapasitet når alle helikoptrene er mottatt og er fullt ut operative. Forsvarsdepartementet forventer således en økning i operativ evne for NH90 i tiden fremover, både for kystvakten og fregattene, som også skal tilføres NH90 helikoptre."