Fiskebruket i Tromvik i Tromsø kommune står i fare for å måtte stenge nå like før neste vintersesong. Årsaken er de forholdene som trailersjåførene møter på fylkesvei 57 på Kvaløva ut til fiskeværet på yttersida av øya.

Flere ganger de siste par ukene har trailere blitt stående fast på veistykket, som har vært en flaskehals de siste årene.

En av befrakterne meddelte tidligere i uka følgende:

- Vær oppmerksom på at vi muligens snakker om den siste bil som påtar seg å kjøre til Tromvik vinterstid, med mindre noe gjøres med vegene, og at de sikres daglig. I går igjen.. med en av våre norske biler, fullt og topp utrustet og med en av våre mest drevne finske sjåfører. Kostet oss nesten bilen, og i penger nesten 30.000 i berging. Vi kommer derfor etter all sannsynlighet til å frastå fra Tromvik inntil de som har ansvar for vegene er sitt ansvar bevisst, melder vedkommende.