Flakstad Fiskarlag forventer at den såkalte «byttekvoten» med EU blir avviklet. Deretter må avsettningen på ca. 21.000 tonn fordeles på norske fiskere etter fordelingsnøkkelen som brukes mellom hav- og kystflåte i dag. Om det i fremtiden skal foregå et bytte mellom Norge og EU, som vil gagne havfiskeflåten, skal torsken tas fra havfiskeflåtens andel av totalkvoten.