Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Det viser det siste aktivitetsbarometeret til Norges Råfisklag, som er lagt ut på deres nettsider.

Fiskekjøperne i Lofoten/ Salten betalte i et gjennomsnitt 32,00 kroner per kilo sløyd hodekappet torsk sist uke. Torsken var også den mest omsatte råvaren i denne delen av Norges Råfisklags distrikt.

Troms var det området der fiskerne fikk nest mest betalt, med 31,48 sløyd hodekappet torsk.

Deretter fulgte Vest-Finnmark og Vesterålen med priser på 31,21 og 31,15 for den samme fisken.

I Øst-Finnmark var torsk, solgt som rund fisk, den som hadde høyest omsetning. I dette området betalte de 19,73 kroner i gjennomsnitt.

Lenger sør i Råfisklagets distrikt var prisene noe lavere, men like fullt – også her var det sløyd hodekappet torsk som var best omsatt (Helgeland 26,70 kr/ Nord-Trøndelag 27,32 kr/ Sør-Trøndelag 26,27 kr).

På Nordmøre var det kvitlaksen som dominerte i omsetningen og den ble det betalt 3,19 kroner for som rund fisk.