Under arbeidet med ny fiskeripolitikk ga årskonferansen i Finnmark Arbeiderparti sin fulle tilslutning til et forslag fra Ronny Wilhelmsen om at det skal arbeides for kutt i trålstigen og gradvis overføre fisken til kystflåten.

Kan samarbeides om

Leder i Finnmark Høyre, Jo-Inge Hesjevik, liker ifølge Altaposten forslaget:

– Med forbehold om at jeg har forstått forslaget riktig, så synes jeg dette er bra tanker! Vi er alle enige i at kystflåten godt kan stå for en større andel av fiskeriene langs kysten, sier han til avisa.

Han tror at dette er en sak som Finnmark Høyre og Finnmark Ap kunne jobbet sammen om.

- Men når det er sagt er det fortsatt et stykke å gå før man får gjennomslag for slikt, sier Hesjevik, som understreker at han ikke har diskutert denne saken med Finnmark Høyre.

- Sikrer framtiden

Forslagsstilleren Ronny Wilhelmsen er strålende fornøyd med oppslutningen han fikk fra årskonferansen.

- Dette handler om å sikre rekrutteringa til fiskeryrket, men det er også en meget tydelig beskjed til trålrederiene om at vi ikke frivillig gir fra oss livsgrunnlaget for kystbefolkningen, sier Wilhelmsen.

- Vi har satt en tydelig politisk kurs for å styrke kysten, slik at vi kan sikre arbeidsplasser og styrke samfunnene langs kysten ved å omfordele fiskeressursen fra de stor til de små. Det er god sosialdemokratisk politikk – det er det vi må skape og da må vi også dele på ressursene slik at det er grunnlag for vekst og utvikling på kysten.

Nei til strukturering

Årskonferansen i Finnmark Arbeiderparti ga Wilhelmsen også stor støtte for å gå imot strukturering av båter under 11 meter, noe han pekte på er helt grunnleggende for å sikre ungdommen mulighet til å drive aktivt fiske.

- Det er viktig at ungdommen har mulighet til å starte med fiske og skaffe seg en inntekt og dermed en arbeidsplass på kysten. Da sikrer vi at nye generasjoner vil etablere seg og leve i små, men ressursrike kystsamfunn.