Ifølge en melding fra Fiskeridirektøren var det fra og med onsdag forbudt å fiske etter reke med trål i et område på Solbergfjorden i Troms avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1. Nord 69 grader 05,0 minutter. Øst 017 grader 14,7 minutter.

2. Nord 69 grader 07,4 minutter. Øst 017 grader 20,0 minutter.

3. Nord 69 grader 09,4 minutter. Øst 017 grader 45,2 minutter.

4. Nord 69 grader 07,7 minutter. Øst 017 grader 41,5 minutter.

5. Nord 69 grader 05,6 minutter. Øst 017 grader 31,6 minutter.

herfra videre til posisjon 1.