Trond Antonsen

trond@kystogfjord.no

Kvoten er på 3.000 tonn torsk og anleggene i Gamvik og Lebesby er forpliktet til å bearbeide fisken fra denne kvota. Tidligere på våren ble det uttrykt frykt for at det ville bli et kappfiske. Det har ikke slått til.

- Utfordringene når det gjelder råstoff er jo i det andre halvåret. Jeg synes 1. mai er en altfor tidligere startdato, sier Nergaard til Kyst og Fjord.

Lerøys anlegg i Kjøllefjord har kjøpt mer fisk så langt i år enn på samme tid i fjord, uten at Nergaard har eksakte tall for hånden. Han sier at de har kjøpt en del andre arter som har fulgt med den ekstra aktiviteten.

I skrivende stund er 871 tonn landet.

- Større aktivitet

- Det er ingen tvil om at kvota har gitt større aktivitet og at den på den måten har fungert. Volumet som er landet så langt, er som forventet. Situasjonen er selvsagt mer behagelig for oss ved dette anlegget når vi i større grad kan styre driften etter hvor mye vi kjøper.

- Lerøy sender jo råstoff mellom anleggene etter behov. Når det landes mer ved anlegget i Kjøllefjord, sender dere da mer av den fisken som ikke er omfattet av kvoten til andre anlegg?

Nordover og sørover

- Vi sender også nå fisk til andre anlegg i vårt system, men det er ikke noen endret situasjon i år i forhold til tidligere. Råstoff sendes i perioder fra Lodoten og nordover, i andre perioder går den sørover fra Finnmark, sier Nergaard.

Det er 150 båter som har fisket på distriktsfiskekvota så langt. Etter hvert som disse har fisket opp sitt kvantum er det ventet at flere vil benytte seg av disse ekstra tonnene med torsk.

Totalt var det mer enn 800 båter som meldte seg på fisket.

De 3.000 tonnene i distriktskvota skal være oppfisket innen 1. oktober. Skjer ikke det, kan det bli en refordeling.

Mer i papiravisa