Det melder Mattilsynet på sine nettsider.

Eiere av fisk på lokaliteten er Sørrollnesfisk AS og Northern Lights Salmon AS. Alle som ferdes i området må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Mattilsynet ble for kort tid siden varslet om mistanke fra oppdretter etter funn fra anleggets fiskehelsetjeneste og analyser av deres prøver. Mattilsynet har nå stadfestet diagnosen ILA på bakgrunn av egne funn og etterfølgende analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

For å forhindre smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Oppdretter er i fortløpende dialog med Mattilsynet om iverksettelse av tiltak etter egen beredskapsplan. Fisken er satt ut i sommer og oppdretter vil nå tømme lokaliteten for all fisk i løpet av få dager.

ILA forårsakes av et virus som sannsynligvis er av samme familie som influensavirus. ILA-viruset kan føre til sykdom hos laks, men har ingen betydning for folkehelsen, heter det på mattilsynet.no.